Přednášející minulého ročníku

2015

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Co ministerstvo financí dělá pro zlepšení daňového prostředí?

LinkedIn ministr
Ministerstvo financí ČR

Ministr financí a první místopředseda vlády. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor zahraniční obchod, kterému se posléze věnoval. Je majitelem a do ledna 2014 byl i ředitelem zemědělského, potravinářského a chemického holdingu Agrofert. V roce 2011 založil hnutí ANO, od srpna 2012 je Andrej Babiš jeho předsedou. V lednu loňského roku byl jmenován ministrem financí a prvním místopředsedou vlády. Má čtyři děti.

Simona Hornochová

Simona Hornochová

Téma roku: daňové změny – mýty a fakta

LinkedIn náměstkyně pro oblast daní a cel
Ministerstvo financí ČR

V letech 1991 až 1996 vystudovala obor finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Po absolvování VŠ nastoupila v roce 1996 do společnosti Ernst & Young, kde nejdříve do roku 2000 působila jako daňový poradce brněnské pobočky. Následně přesídlila do Prahy, a to jako tzv. tax manager a od roku 2004 senior tax manager. Po celou dobu působení v Ernst & Young se zabývala daňovým poradenstvím s užší specializací na zdanění korporací. Měla na starosti také vzdělávání odborných pracovníků daňového oddělení včetně nastavení systému vzdělávání. Dne 3. února 2014 ji ministr financí ČR Andrej Babiš jmenoval svou náměstkyní pro oblast daní a cel.

Martin Janeček

Martin Janeček

Téma roku: daňové změny – mýty a fakta

generální ředitel
Generální finanční ředitelství

Martin Janeček (36) vystudoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve Finanční správě pracuje od roku 2003, do loňského roku působil na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, kde se zabýval vytvářením systému pro boj proti karuselových podvodům prostřednictvím zajišťování majetku. Od října 2014 řídí Generální finanční ředitelství.

Ondřej Havle

Ondřej Havle

Téma roku: daňové změny – mýty a fakta

Partner
SAMAK TAX

Partner kanceláře zodpovědný za poskytování daňových a účetních služeb a za řízení i komplexní strategický rozvoj firmy v této oblasti. Ve své praxi se specializuje zejména na daň z příjmů, DPH a problematiku mezinárodního zdanění. I díky svým praktickým zkušenostem z daňové správy má výborné znalosti v oblasti procesních záležitostí a postupů, zaměřuje se proto rovněž na zastupování klientů ve všech jednáních s finančními úřady včetně řešení sporů v daňovém řízení a při daňových kontrolách. V oblasti daňového a účetního poradenství Ondřej působí již více jak 15 let -  ve společnostech PricewaterhouseCoopers, Schaffer & Partner a Vilímková Dudák & Partners a nyní Samak Tax.

Lukáš Ontl

Lukáš Ontl

ERP: Váš pomocník v legislativní džungli

LinkedIn Produktový manažer Helios Orange
Asseco Solutions

Je absolventem oboru Systémové inženýrství na Univerzitě Hradec Králové. Vzhledem ke svému intenzívnímu zájmu o obor ICT nastoupil ihned po ukončení univerzity do společnosti LCS (nyní Asseco Solutions). Zde během následujících 14 let zastával celou řadu zpravidla manažerských pozic v rámci obchodních týmů pro segment SME. V současné době je produktovým manažerem HELIO Orange.

Jaroslav Vild

Jaroslav Vild

Daňová Kobra – Proč? Jak? Kdo?

ředitel
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR

Plukovník Jaroslav Vild pracuje u Policie České republiky od roku 1991. Působil jako vyšetřovatel hospodářské trestné činnosti, později v různých vedoucích pozicích na tehdejší Správě Západočeského kraje v Plzni, plzeňské expozituře Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV (tzv. FIPO), plzeňské expozituře ÚOKFK SKPV, jako náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro SKPV a rovněž na Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR. Vystudoval Policejní akademii ČR v Praze a Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze.

Karel Havlíček

Karel Havlíček

Moderátor

předseda
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Absolvent ČVUT, VŠE a Manchester Metropolitan University. Celý profesní život se věnuje malým a středním firmám, je zakladatelem a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je rovněž většinovým vlastníkem skupiny středně velkých firem SINDAT, podnikajících v oblastech textilií, nanotechnologií a biomedicíny. Dlouhodobě spolupracuje s  akademickou sférou, vede fakultu ekonomických studií VŠFS,  na téma MSP napsal pět knih a více jak stovku článků do tuzemských a zahraničních odborných časopisů.