Jsme mistři v komplikovanosti, říká Karel Havlíček

Přinášíme vám velký rozhovor s předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR Karlem Havlíčkem, který vystoupí na blížícím se SME Foru. Dozvíte se, jakými projekty aktuálně podporuje malé a střední podniky nebo jak doporučuje zjednodušit daňový systém ČR a elektronizaci. 

Jaký je Váš osobní názor na změny v systému výběru daní? Jak vidíte další vývoj?

Jsme mistři v komplikovanosti. Náš daňový systém je velmi náročný a prvořadým cílem musí být jeho zjednodušení. To je to, co malé firmy trápí nejvíce. Oni nemají na vše zaměstnance, oddělení a poradce. Vše si musí udělat podnikatel sám, a pokud tráví týdny nad lejstry, nedělá primární činnost, která mu vydělává. Nemluvě o pravděpodobnosti chyby a následné sankce. Primární problém není ve výši odvodů, ale v jejich komplikovanosti a častých změnách. To musí skončit zavedením jednotného data účinnosti. Konkrétně živnostníkům se musí dále zjednodušit režim odvodů na jeden papír. To myslím doslova. Pracujeme na tom.

Co říkáte na elektronizaci? V čem vidíte její pozitiva případně negativa?  

Elektronizace je hlavní cesta ke snížení byrokracie, musí se ale účinně využívat. Jestli chceme omezit kontroly úředníků ve firmách, nesmyslné papírové doklady, klasickou korespondenci, formuláře a chybovost, pak je to přes postupnou elektronizaci. Musíme ale respektovat, že ne všichni to okamžitě zvládnou a musí mít tedy čas se připravit.

Dále musí stát konat stejně a dokázat sdílet stokrát zaslaná data a nevyžadovat po firmách pořád totéž. Stát musí rovněž postupovat napříč resorty konzistentně a chtít po firmách stejnou formu elektronické komunikace a ne, že bude každé ministerstvo vyžadovat jiné využívání například datových schránek, což dnes nastává. Data, která podnikatel jednou poskytne státní správě, se musí automaticky načítat do všech dalších elektronických formulářů. I na tomto velmi intenzivně pracujeme.

Působíte jako předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Co tato práce obnáší?

Asociace jede v posledních letech ve strhujícím tempu, jsme nejaktivnějším  a nejviditelnějším uskupením hájícím zájmy malých a středních podnikatelů, přitom máme poměrně malý tým, šetříme a fungujeme velmi úsporně. Ani na chvíli nesmíme propadnout dojmu, že jsme úřad a funkcionáři, naopak musíme se chovat jako malá firma.

Mým úkolem je tuto činnost koordinovat, denně komunikuji s generální ředitelkou AMSP ČR, zajišťuji hlavní financování, partnery, jednám s hlavními představiteli resortů a denně musím zvládnout několik vyjádření pro média.

Jakým projektům se v rámci AMSP ČR aktuálně věnujete?

Projektů máme desítky. Náš záběr je ale natolik velký, že jsme rozdělili naše aktivity na pět rozhodujících segmentů – rodinné firmy, řemeslníci, malí obchodníci, začínající podnikatelé a ženy v podnikání. Napříč jednotlivými segmenty potom pokrýváme přes speciální sekce oblast exportu, daňové legislativy, inovací, dotací, vzdělávání a bankovnictví.

Do toho děláme mimořádné projekty, v tomto roce Rok řemesel nebo Integrovaný záchranný systém obcí, kde podporujeme podnikání na venkově. Připočtete-li k tomu stovku dalších akcí v roce, vlastní granty, publikace, a další, tak je jasné, že se nenudíme.

Věnujete se ale mnoha dalším podnikatelským aktivitám po celém světě. Jak se to dá všechno časově skloubit? Musíte mít asi perfektně zvládnutý time-management, je to tak?

Vše do sebe zapadá. Celý profesní život se věnuji malému a střednímu podnikání. Mám vlastní firmu SINDAT, která řídí  již čtvrtstoletí účasti v malých a středních firmách, včetně několika aktuálních start up projektů. Zde vykonávám hlavně vlastnické aktivity, tedy usměrňuji rozvoj a věnuji se controllingu. V rámci VŠFS vedu fakultu ekonomických studií a obor zaměřený na malé a střední podniky a v rámci Asociace jejich zájmy hájím. Jsem dokonce přesvědčen, že to je jediná možná cesta pro profesionální hájení zájmů firem.

Pracuji každý den od brzkého rána, vstávám ve 4:30, program mám nabitý na týdny dopředu a řídí mi jej tři výborné sekretariáty,  pracuji i o víkendech a dávám do toho vše. Ale nestěžuji si, mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, čemu věřím.

Na co se mohou účastníci SME Fora těšit? Co se na konferenci dozvědí?

Změn v posledních měsících bylo hodně, na firmy až příliš. Není tedy možné divit se nervozitě. Na druhou stranu, drtivá většina firem není nekorektní v tom, že by nechápala určitá opatření, která pomůžou vyššímu výběru daní a srovnání podmínek v podnikání. Musí to ale být kompenzováno jinými benefity, snížením daní, nižší kontrolou těch poctivých a celkovým snížením administrativy. Kdy to nastane, jestli vůbec  a v jaké míře. To mohou účastníci diskutovat s těmi nejkompetentnějšími.

Ministr Babiš se svým týmem vystoupil na SME Foru již minulý rok, diskuse byla opravdu věcná, nepolitická a měla obrovský ohlas. V on-line přenosu ji sledovalo 40 tisíc podnikatelů.

Nyní je možné porovnat, co se skutečně událo a hlavně co firmy čeká. Není jiná akce, kde by měli možnost podnikatelé napřímo hovořit s šéfem resortu financí, ředitelem finanční správy nebo klíčovými náměstky.

 

Karel Havlíček

Karel Havlíček

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR