Efektivita procesů, zejména těch obchodních, vždy přímo ovlivňuje zisk

Úspěšné středně velké firmy jsou ovlivněny rostoucí globalizací, nelítostnou konkurencí, krizemi, změnami a informovanějšími zákazníky na nových trzích. K dosažení svých cílů a konkurenceschopnosti potřebují nejen dobře nastavenou obchodní strategii, ale i fungující procesy. Na to, jak dobře nastavit obchodní strategii a související efektivní procesy, jsme se zeptali Jana Pšeničky, zkušeného manažera a konzultanta.

Bez obchodní strategie a fungujících procesů firma nemůže dosahovat výsledků. Přesto je téma revize obchodní strategie a reinženýringu procesů pohledem externího konzultanta velmi poptávané. Znamená to, že potřebná odbornost a know-how ve firmách není?

Odbornost  je samozřejmě klíčová věc v business modelu společnosti. Jenže současný tlak na maximální efektivitu formuje společnosti do modelu s velmi plochou organizační strukturou. Proto často takové společnosti nemají interní kapacitu na vedení restrukturalizačních projektů. Často také nemají manažery se zkušeností takové projekty realizovat. S ohledem na akutnost potřeby změny, rychlost implementace a celkové náklady volí externí dodavatele s garancí výsledku.

Podniky střední velikosti toto téma řeší nejčastěji. V čem jsou jejich specifika? Komu nejčastěji „pomáháte“?

Nejčastěji se jedná o společnosti, které stojí před zásadní změnou. Ať již jde o podniky, které překotně rostou a nemají dostatečnou vnitřní kapacitu na kontinuální redefinici klíčových procesů s klesající efektivitou, nebo jde o společnosti, které ztrácí schopnost generovat dostatečný zisk.

Typicky se může jednat o společnosti, které byly úspěšné, ale postupně ztrácí svoji schopnost reagovat na měnící se podnikatelské prostředí, konkurenci, nové trendy, změnu zákaznického nákupního chování a legislativní rámec. Klesající profitabilita neumožňuje takovým společnostem dostatečně investovat do těch aspektů jejich firmy, které podporují jejich konkurenční výhodu. Reinženýring vytvoří dostatek kapacity vnitřních zdrojů a hlavně finančních určených k cíleným investicím pro podporu růsti profitability.

Co Vás přivedlo k tomu, že jste začal kromě výkonného managementu také školit a radit firmám?

S kolegy jsme pracovali jako krizoví manažeři. Restrukturalizovali jsme společnosti a následně je vraceli původním majitelům. Jenže jsem zjistil, že strategii nemám komu předat. Původní management by firmy řídil jako doposud a tak jsem, jako nedílnou součást našich projektů, zařadil i trénink managementu. Tak naše projekty měly dvě dimenze. Předávali jsme zkušenosti a radili nejen co dělat, ale i jak to dělat. Tento model byl velmi pozitivně přijímán našimi zákazníky a zároveň zásadním způsobem ovlivnil dlouhodobé fungování restrukturalizovaných společností.

Jak vypadá reinženýring procesů v praxi? Jak dlouhý projekt bývá a co je jeho náplní? Proč by firmy měly do reinženýringu investovat?

Každý projekt je jedinečný. U některých projektů se jedná o komplexní nebo pouze dílčí změnu. To ovlivňuje i délku projektu. Typicky se může jednat o několik měsíců až jeden rok. Jsme velmi praktičtí a pragmaticky orientovaní na stanovené cíle. Používáme metodiku vyvinutou pro SME a využíváme reálných manažerských zkušeností členů realizačního týmu a zkušeností získaných na jednotlivých projektech. Každý z členů týmu pracoval na vysokých manažerských pozicích s reálnou praktickou zkušeností v dané oblasti.

Na SME Foru povedete workshop Reinženýring jako generátor profitu SME. Na co se mohou jeho účastníci těšit?

Budeme se zabývat tím, jak identifikovat příležitosti ke zvýšení výkonnosti firem. Jak měnit interní procesy s cílem generovat profit. Běžná praxe je, že řada firem své klíčové  investice provádí neefektivně. Na workshopu se budu snažit ukázat, jak správně volit oblasti pro efektivní firemní investice podpořený reinženýringem hlavních procesů.

Jaké vystoupení si na konferenci nenecháte ujít Vy osobně?

Osobně se těším na diskusní část s Andrejem Babišem o daňových změnách.

Jan Pšenička

Jan Pšenička

General Manager Procedent s.r.o.